04.05.2016

İNFORMATİKADAN QEYRİ - İXTİSAS MÜƏLLİMLƏRİ ÜÇÜN TESTLƏR A VARİANTI CAVABLARI İLƏ


03.05.2016


       Razılaşdırılıb                                                                         Təsdiq edirəm
FH  MM şöbəsinin rəisi                                                     Ümumtəhsil məktəbinin                             
                                                                                                direktoru
_________________ imza                                                          _____________imza
«___»__________20_-ci il                                                     «___»_________20_-ci il


Ümumtəhsil məktəbinin mülki müdafiə planı 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ
NAZİRLƏR KABİNETİ
 QƏRAR
 № 80
 Bakı şəhəri, 12 may 2011-ci il
 "Qazdan istifadə Qaydaları"nın təsdiq edilməsi haqqında

QAN VERMƏK ƏSGƏRLƏ ÇİYİN -ÇİYİNƏ DÖYÜŞMƏK DEMƏKDİR....HƏR BİRİNİZİ BU MƏRKƏZİ HƏRBİ HOSPİTALA GEDƏRƏK QANVERMƏ AKSİYASINDA İŞTİRAK ETMƏYƏ ÇAĞIRIRIQ..
BU GÜN ORDU NAMİNƏ QAN VERƏN HƏR BİR VƏTƏNDAŞ , CƏBHƏDƏ , SƏNGƏRDƏ AZƏRBAYCAN ƏSGƏRİNİN YANINDA OLDUĞUNU SÜBUT ETMİŞ OLUR....


02.05.2016


QEYRİ İXTİSAS MÜƏLLİMLƏRİ   ÜÇÜN İNFORMATİKADAN TEST SUALLARI 

24.04.2016

İşəgötürən kimlərin əmək müqaviləsinə xitam verə bilməz?
İşçi bir teqvim ayı qabaqcadan işegötüreni yazılı erizesi ile xeberdar etmekle emek müqavilesini leğv ede biler.
Həmkara Dəstək. Технологии Blogger.

Yeni kitab4

Yeni kitab3

Yeni kitab2

Yeni Kitab

Məlumatlarımız

Reklam

Gündəlik Təhsil xəbərləri Aymobi.com saytında

Faydalı Linklər


 http://www.e-derslik.edu.az/site/index.php
 Edu.Gov.Az


 Valideyn.Az


 cografiya.info


https://bakimektebleri.edu.az